Poglavlja

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28

Novi Zavjet

Evanðelje Po Mateju 3 Knjiga O Kristu (CKK)

Propovijedanje Ivana Krstitelja

1. U to vrijeme Ivan Krstitelj počne propovijedati u judejskoj pustinji:

2. "Pokajte se za grijehe i obratite se Bogu jer je nebesko kraljevstvo blizu!"

3. Prorok Izaija govorio je o Ivanu kad je prorokovao:"On je glas koji viče u pustinji: 'Pripremite put za Gospodnji dolazak! Poravnajte za njega staze.'"

4. Ivan je nosio odjeću od devine dlake, a o pasu kožni pojas; hranio se skakavcima i divljim medom.

5. Ljudi su k njemu dolazili iz Jeruzalema i iz cijele jordanske okolice.

6. Ispovijedali su mu svoje grijehe, a on ih je krstio u rijeci Jordanu.

7. Ali kad ugleda mnoge farizeje i saduceje da se dolaze krstiti, reče im: "Zmijska legla! Tko li vas je samo upozorio da pobjegnete Božjemu gnjevu koji stiže?

8. Dokažite svojim životom i djelima da ste se odvratili od grijeha i obratili Bogu.

9. Ne zavaravajte se da vam je dovoljno reći: 'Mi smo Abrahamovi potomci!' jer vam kažem da Bog može i od ovoga kamenja podignuti Abrahamovu djecu!

10. Sjekira Božjeg suda već je uzdignuta da u korijenu sasiječe stabla. Svako stablo koje ne daje dobrog roda bit će posječeno i bačeno u vatru.

11. Ja vodom krstim one koji se pokaju od svojih grijeha; no dolazi netko mnogo veći od mene, toliko velik da mu ja nisam dostojan ni robom biti. On će vas krstiti Svetim Duhom i ognjem.

12. Očistit će svoje gumno i odvojiti pljevu od pšenice; pšenicu će spremiti u svoju žitnicu, a pljevu sažeći neugasivim ognjem."

Isusovo krštenje

13. Tada Isus dođe iz Galileje na Jordan da ga Ivan krsti.

14. Ivan ga je odvraćao. "Zar da ti dođeš k meni," reče mu, "a zapravo bi ti mene trebao krstiti!"

15. Ali Isus mu odgovori: "Pusti to, jer nam valja ispuniti pravednu Božju volju." Tada ga je Ivan krstio.

16. Nakon krštenja Isus iziđe iz vode. I gle! Nebesa se otvore i on ugleda Božjega Duha kako silazi kao golub i spušta se na njega.

17. I glas s neba reče: "Ovo je moj ljubljeni Sin kojega sam izabrao. On je moja radost."