Poglavlja

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28

Novi Zavjet

Evanðelje Po Mateju 19 Knjiga O Kristu (CKK)

O braku i rastavi

1. Kad je Isus završio s govorom, ode iz Galileje u Judeju s istočne strane rijeke Jordana.

2. Za njim je pošlo silno mnoštvo te ih je on ondje iscjeljivao.

3. Priđu mu neki farizeji pa ga upitaju pokušavajući ga zaskočiti: "Smije li se muž razvesti od žene zbog bilo kojeg razloga?"

4. On odgovori: "Niste li u Pismu čitali da ih je Stvoritelj na početku stvorio muškim i ženskim

5. i da je rekao: 'Čovjek će ostaviti oca i majku da bi se sjedinio sa svojom ženom, i njih će dvoje biti jedno tijelo'?

6. Njih dvoje, prema tome, nisu više dva, nego jedno tijelo. Neka dakle nijedan čovjek ne rastavlja one koje je Bog sjedinio."

7. "Zašto je onda Mojsije rekao da muž treba ženi samo napisati otpusnicu pa se može razvesti?" upitaju.

8. Isus im odgovori: "Mojsije je učinio taj ustupak da možete otpustiti svoju ženu zbog vaših tvrdih srca, ali u početku nije bilo tako.

9. A ja vam kažem: svatko tko se razvede od žene - osim zbog njezina bluda - pa se oženi drugom, čini preljub."

10. Nato će Isusovi učenici: "Ako je između muža i žene tako, onda je bolje ne ženiti se!"

11. "Ne mogu to razumjeti svi, nego samo oni kojima je dano", reče im Isus.

12. "Ima ljudi koji su od rođenja nesposobni za ženidbu, ima ih koje su ljudi za to onesposobili, a neki se dragovoljno odriču ženidbe zaradi nebeskoga kraljevstva. Tko može shvatiti, neka shvati."

Isus blagoslivlja djecu

13. Tada mu donesu djecu da na njih stavi ruke i da se pomoli. Učenici su im to priječili.

14. Isus im nato reče: "Pustite dječicu k meni i ne tjerajte ih jer takvima pripada nebesko kraljevstvo!"

15. Položi na njih ruke, a zatim ode odande.

Bogataš

16. Priđe mu neki čovjek i upita: "Učitelju, koje dobro moram činiti da bih zadobio vječni život?"

17. Isus mu reče: "Zašto me pitaš o dobrome? Samo je Bog dobar! Ali ako želiš ući u život, ispunjaj zapovijedi!"

18. "Koje?" upita on. Isus odgovori: "Ne ubij, ne čini preljub, ne kradi, ne laži.

19. Poštuj oca i majku i ljubi bližnjega svoga kao samoga sebe!"

20. "Sve sam to činio", reče mu mladić. "Što mi još nedostaje?"

21. "Želiš li biti savršenim," odgovori Isus, "idi i prodaj sve što imaš, a novac podijeli siromasima pa ćeš imati blago na nebu. Onda dođi i slijedi me."

22. Kad je mladić to čuo, vrlo se ražalosti i ode jer je bio jako bogat.

23. Isus nato reče učenicima: "Zaista vam kažem, teško je bogatašu ući u nebesko kraljevstvo.

24. I opet vam kažem: Lakše će se deva provući kroz iglene uši nego što će bogataš ući u Božje kraljevstvo."

25. Učenici se zaprepaste. "Pa tko se onda uopće može spasiti?" upitaju.

26. Isus ih pomnjivo pogleda pa reče: "Ljudima je to nemoguće učiniti. Ali Bog može sve."

27. Tada mu Petar reče: "Evo, mi smo sve ostavili da te slijedimo. Što ćemo za to dobiti?"

28. Isus odgovori: "Zaista vam kažem, kada ja, Sin Čovječji, sjednem o obnovi svijeta na svoje slavno prijestolje, vi ćete sjesti na dvanaest prijestolja i suditi dvanaest Izraelovih plemena.

29. A svatko tko zaradi mene ostavi kuću, ili braću, ili sestre, ili oca, ili majku, ili ženu, ili djecu, ili njive, primit će stostruko i baštiniti vječni život.

30. Ali mnogi koji su sada prvi tada će biti na zadnjemu mjestu, a mnogi koje ovdje smatraju zadnjima ondje će biti najveći."