Novi Zavjet

Evanðelje Po Luki 21:10-26 Knjiga O Kristu (CKK)

10. Reče još: "Narod će zaratiti protiv naroda i kraljevstvo protiv kraljevstva.

11. Bit će velikih potresa, bit će gladi i pošasti na raznim mjestima. Bit će strahota i velikih znakova s neba.

12. Ali prije svega toga podignut će na vas ruke i progoniti vas, predavat će vas u sinagoge i tamnice, vući će vas pred kraljeve i upravitelje zato što ste moji sljedbenici.

13. To će vas snaći da im možete svjedočiti o meni.

14. Zato upamtite: ne morate unaprijed smišljati što reći sebi u obranu.

15. Ja ću vam dati rječitost i takvu mudrost kakvoj neće moći proturječiti ni oduprijeti se nijedan vaš protivnik.

16. A izdavat će vas čak i vlastiti roditelji, braća, rođaci i prijatelji. Neke će od vas i ubiti.

17. Svi će vas mrziti zato što ste moji.

18. Ali neće vam pasti ni vlas s glave.

19. Duše će vam se spasiti zbog vaše postojanosti.

20. Kad vidite da vojska opkoljuje Jeruzalem, znajte da će on ubrzo biti opustošen.

21. Tko se tada zatekne u Judeji, neka bježi u goru. Tko je u gradu, neka bježi iz njega, a ni oni koji su u polju neka se ne vraćaju u grad.

22. Jer to će biti dani Božje kazne kojom će se ispuniti sve što piše u Svetome pismu.

23. Teško trudnicama i dojiljama u to vrijeme jer će ovu zemlju pritisnuti velika nevolja i velik će se gnjev izliti na ovaj narod.

24. Kosit će ih oštrica mača i odvodit će ih u ropstvo među sve narode. A Jeruzalem će gaziti pogani sve dok ne istekne vrijeme pogana.

25. Pojavit će se znaci na Suncu, Mjesecu i zvijezdama, a na zemlji će narode pritiskati tjeskoba zbog huke i stihije valovlja.

26. Ljudi će umirati od straha i iščekivanja sudbe ovoga svijeta jer će se i sile nebeske uzdrmati.

Pročitaj kompletan poglavlje Evanðelje Po Luki 21