Novi Zavjet

Evanðelje Po Luki 21:20 Knjiga O Kristu (CKK)

Kad vidite da vojska opkoljuje Jeruzalem, znajte da će on ubrzo biti opustošen.

Pročitaj kompletan poglavlje Evanðelje Po Luki 21

Prikaz Evanðelje Po Luki 21:20 u kontekstu