Novi Zavjet

Evanðelje Po Ivanu 16:30 Knjiga O Kristu (CKK)

Sada shvaćamo da sve znaš i da ti nitko ne mora ništa reći. Zato vjerujemo da si izišao od Boga."

Pročitaj kompletan poglavlje Evanðelje Po Ivanu 16

Prikaz Evanðelje Po Ivanu 16:30 u kontekstu