Novi Zavjet

Druga Poslanica Timoteju 1:6 Knjiga O Kristu (CKK)

Zato te molim: raspiruj duhovni dar koji ti je Bog dao kad sam na tebe položio ruke.

Pročitaj kompletan poglavlje Druga Poslanica Timoteju 1

Prikaz Druga Poslanica Timoteju 1:6 u kontekstu