Novi Zavjet

Druga Poslanica Timoteju 1:7 Knjiga O Kristu (CKK)

Jer Bog nam nije dao duha bojažljivosti, već Duha snage, ljubavi i razboritosti.

Pročitaj kompletan poglavlje Druga Poslanica Timoteju 1

Prikaz Druga Poslanica Timoteju 1:7 u kontekstu