Novi Zavjet

Druga Petrova Poslanica 1:4 Knjiga O Kristu (CKK)

S istom tom silnom moći dao nam je najveća, dragocjena obećanja. Obećao je da ćemo umaknuti pokvarenosti koja vlada u svijetu zbog požude te da ćemo biti dionicima njegove božanske naravi.

Pročitaj kompletan poglavlje Druga Petrova Poslanica 1

Prikaz Druga Petrova Poslanica 1:4 u kontekstu