Novi Zavjet

Druga Petrova Poslanica 1:3 Knjiga O Kristu (CKK)

Kako sve bolje upoznajemo Isusa, njegova nam božanska snaga daruje sve što nam je potrebno za pobožan život. Pozvao nas je da budemo dionicima njegove slave i krjeposti.

Pročitaj kompletan poglavlje Druga Petrova Poslanica 1

Prikaz Druga Petrova Poslanica 1:3 u kontekstu