Novi Zavjet

Djela Apostolska 19:40 Knjiga O Kristu (CKK)

Bojim se da će nas ovako rimska vlada optužiti za pobunu jer za sav ovaj metež nema nikakva opravdanog razloga."

Pročitaj kompletan poglavlje Djela Apostolska 19

Prikaz Djela Apostolska 19:40 u kontekstu