Tiomna Nua

Eoin 14:1-8 Ó Cuinn Tiomna Nua 1970 (OC1970)

1. “Ná bíodh buairt ar bhur gcroithe; creidigí i nDia, creidigí ionamsa freisin.

2. Is iomaí sin seomra sa teach atá ag m'Athairse; mura raibh sin amhlaidh, an mbeinn tar éis a insint daoibh go bhfuil mé ag imeacht le háit a ullmhú ann daoibhse?

3. Agus nuair a bheas mé imithe agus an áit ullmhaithe agam daoibhse, tiocfaidh mé ar ais chugaibh arís agus glacfaidh mé isteach chugam féin sibh, ionas go mbeidh sibh mar a mbím.

4. Agus tá eolas na slí agaibh a bhfuil mé le himeacht uirthi.”

5. Dúirt Tomás leis, “A Thiarna, níl a fhios againn cá bhfuil tú ag dul; conas is féidir eolas na slí a bheith againn?”

6. Arsa Íosa leis, “Is mise an tsli, agus an fhírinne, agus an bheatha; ní thagann aon duine chuig an Athair mura dtagann sé tríom.

7. Dá mbeadh aithne agaibh orm bheadh aithne agaibh ar m'Athair freisin; agus uaidh seo suas tá aithne agaibh air agus tá sé feicthe agaibh.”

8. Dúirt Pilib leis, “A Thiarna, taispeáin dúinn an tAthair, agus is leor linn é.”

Léigh chaibidil críochnaithe Eoin 14