Sean-Tiomna

Tiomna Nua

Míocá 6:1-5 An Bíobla Naofa 1981 (ABN)

1. Éistigí anois lena bhfuil le rá ag an Tiarna:Éirigh agus agair do chúis i bhfianaise na sléibhte;cloiseadh na cnoic do ghuth.

2. Éistigí, a shléibhte,leis an gcúiseamh a dhéanann an Tiarna;tugaigí cluas, a bhunsraitheanna an domhain.Óir tá cúis dlí ar bun ag an Tiarna in aghaidh a phobailagus tá sé ag aighneas le hIosrael.

3. “A phobal liom, céard a rinne mé ort?Cén chaoi ar chuir mé tuirse ort?Tabhair freagra orm.

4. Óir is mise a thug suas as críocha na hÉigipte thú;mise a d'fhuascail thú as teach na daoirse.Chuir mé Maois os do chionnagus Árón agus Miriám in éineacht leis.

5. Cuimhnigh ansin ar a raibh beartaithe ag Bálác, rí Mhóáb,agus ar an bhfreagra a thug Balám mac Bheór airagus tú ag gluaiseacht ó Shitím go Gilgeálchun go dtuigfidh tú na gníomhartha slánaitheacha a rinne mé.”

Léigh chaibidil críochnaithe Míocá 6