Uus Testament

Vana Testament

2 Timoteosele 3:13-17 Eesti Piibel (EEP)

13. Aga kurjad inimesed ja petised lähevad ikka pahemaks, eksitades teisi ja eksides.

14. Ent sina jää sellesse, mida oled õppinud ja milles oled kindel, sest sa tead, kellelt sa selle oled õppinud;

15. ja et sina lapsest saadik tunned pühi kirju, mis võivad sind teha targaks, õndsuseks usu kaudu, mis on Kristuses Jeesuses.

16. Kõik Kiri on Jumala Vaimu poolt sisendatud ja on kasulik õpetuseks, noomimiseks, parandamiseks, juhatamiseks õiguses,

17. et Jumala inimene oleks täielik ja kõigele heale tööle valmistunud.

Loe täielikku peatükk 2 Timoteosele 3