Peatükis.

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4

Uus Testament

Vana Testament

2 Timoteosele 3 Eesti Piibel (EEP)

1. Aga seda tea, et viimseil päevil tuleb raskeid aegu.

2. Sest inimesed on siis enesearmastajad, rahaahned, hooplejad, ülbed, teotajad, sõnakuulmatud vanemaile, tänamatud, õelad,

3. südametud, leppimatud, laimajad, pillajad, toored, hea põlgajad,

4. petturid, kergemeelsed, sõgedad, rohkem lõbuarmastajad kui jumalaarmastajad,

5. kellel on jumalakartuse nägu, aga kes salgavad tema väge. Ja nendest hoidu eemale.

6. Sest nende seas on ka mõned, kes poetuvad majadesse ja võtavad oma võrku pattudega koormatud ja mõnesuguste himudega aetavaid naisterahvaid,

7. kes alati on õppijad, kuid kunagi ei pääse tõe tunnetusele.

8. Aga otsekui Jannes ja Jambres hakkasid vastu Moosesele, nõnda hakkavad need vastu tõele; nad on inimesed, kes on arust ära ega pea paika usu poolest.

9. Aga nad ei saa ka mitte enam kaugele, sest nende hullustus saab kõigile avalikuks, nagu ka nondega sündis.

10. Ent sina oled järginud mind minu õpetuses, eluviisis, nõuandes, usus, pikas meeles, armastuses, kannatlikkuses,

11. tagakiusamistes, kannatamistes, mis said mulle osaks Antiookias, Ikoonionis, Lüstras; milliseid tagakiusamisi ma kannatasin ja millest kõigist mind päästis Issand.

12. Ja kõiki, kes tahavad elada jumalakartlikult Kristuses Jeesuses, kiusatakse taga.

13. Aga kurjad inimesed ja petised lähevad ikka pahemaks, eksitades teisi ja eksides.

14. Ent sina jää sellesse, mida oled õppinud ja milles oled kindel, sest sa tead, kellelt sa selle oled õppinud;

15. ja et sina lapsest saadik tunned pühi kirju, mis võivad sind teha targaks, õndsuseks usu kaudu, mis on Kristuses Jeesuses.

16. Kõik Kiri on Jumala Vaimu poolt sisendatud ja on kasulik õpetuseks, noomimiseks, parandamiseks, juhatamiseks õiguses,

17. et Jumala inimene oleks täielik ja kõigele heale tööle valmistunud.