Peatükis.

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6

Uus Testament

Vana Testament

1 Timoteosele 2 Eesti Piibel (EEP)

1. Ma manitsen siis nüüd kõigepealt tegema palveid, palvusi, eestpalveid, tänupalveid kõigi inimeste eest,

2. kuningate ja kõigi ülemate eest, et võiksime vaikset ja rahulikku elu elada kõiges jumalakartuses ja aususes.

3. Sest see on hea ja armas Jumala, meie Õnnistegija meelest,

4. Kes tahab, et kõik inimesed õndsaks saaksid ja tõe tunnetusele tuleksid.

5. Sest Jumal on üks, ka vahemees üks Jumala ja inimeste vahel, inimene Kristus Jeesus,

6. Kes andis Iseenese lunastushinnaks kõikide eest, et sellest antaks tunnistust parajail aegadel;

7. ja selle tarvis olen mina pandud kuulutajaks ja Apostliks — ma räägin tõtt Kristuses ega valeta mitte — paganate õpetajaks usus ja tões.

8. Ma tahan siis, et mehed palvetaksid igas kogumispaigas ja tõstaksid üles pühad käed ilma vihata ja kahtlemiseta;

9. nõndasamuti ka, et naised, viisakalt riietatud, endid ehiksid häbeliku ja mõistliku meelega, mitte juuksepalmikutega ega kullaga ega pärlitega ega kalliste riietega,

10. vaid heade tegudega, nõnda kui sobib naistele, kes endid tunnistavad jumalakartlikeks.

11. Naine õppigu vaiksel viisil, olles kõigiti alistuv.

12. Aga naisele ma ei luba õpetada ega valitseda mehe üle, vaid ta elagu vaikselt.

13. Sest Aadam loodi enne, siis Eeva;

14. ega Aadamat petetud, vaid naist peteti ja ta sattus üleastumisse,

15. aga ta saab õndsaks lastesünnitamise läbi, kui ta jääb ususse ja armastusse ning pühitsusse mõistliku meelega.