Peatükis.

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6

Uus Testament

Vana Testament

1 Timoteosele 3 Eesti Piibel (EEP)

1. Ustav on see sõna: kui keegi püüab Koguduse ülevaataja ametisse, siis ta igatseb kaunist tööd.

2. Niisiis tuleb Koguduse ülevaatajal olla laitmatu, ühe naise mees, kaine, mõistlik, viisakas, külalislahke, osav õpetama;

3. mitte joodik, mitte riiakas, vaid leebe, rahunõudja, mitte rahaahne,

4. vaid kes oma maja hästi valitseb, kes oma lapsi peab sõnakuulmises kõige aususega.

5. Sest kui keegi iseenese maja ei oska juhtida, kuidas ta võib hoolt kanda Jumala Koguduse eest?

6. Ta ärgu olgu alles vastpöördunu, et ta ei läheks uhkeks ega langeks sama nuhtluse alla kui kurat.

7. Ka olgu tal hea tunnistus neilt, kes on väljaspool Kogudust, et ta ei satuks naeru alla ja kuradi köitesse.

8. Nõndasamuti tuleb ka abilistel olla ausad, mitte kahekeelsed, mitte joomamehed, mitte liigkasuvõtjad, vaid sellised,

9. kellel usu saladus on puhtas südametunnistuses.

10. Ent nad katsutagu enne läbi ja siis, kui nad on laitmatud, astugu nad ametisse.

11. Nõndasamuti olgu nende naised ausad, mitte keelepeksjad, kained, ustavad kõigis asjus.

12. Koguduse abilised olgu ühe naise mehed, kes oma lapsi ja oma peret hästi juhivad.

13. Sest need, kes on hästi pidanud oma ametit, saavutavad enestele kauni lugupidamise ja suure julguse usus, mis on Kristuses Jeesuses.

14. Seda kirjutan sulle, ehk ma küll loodan pea tulla sinu juurde,

15. et kui ma viibin, sa teaksid, kuidas tuleb käituda Jumala kojas, mis on elava Jumala Kogudus, tõe sammas ja alustugi.

16. Ja vastuvaieldamatu suur on jumalakartuse saladus: Jumal on avalikuks saanud lihas, õigeks mõistetud Vaimus, ilmunud inglitele, kuulutatud paganate seas, usutud maailmas, üles võetud ausse!