Καινή Διαθήκη

Προσ Τιτον 2:9 Scrivener’s Textus Receptus 1894 (TR1894)

δούλους ἰδίοις δεσπόταις ὑποτάσσεσθαι, ἐν πᾶσιν, εὐαρέστους εἶναι, μὴ ἀντιλέγοντας,

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Προσ Τιτον 2

Θέα Προσ Τιτον 2:9 σε αυτό το πλαίσιο