Καινή Διαθήκη

Προσ Τιτον 2:7 Scrivener’s Textus Receptus 1894 (TR1894)

περὶ πάντα σεαυτὸν παρεχόμενος τύπον καλῶν ἔργων, ἐν τῇ διδασκαλίᾳ ἀδιἀφθορίαν, σεμνότητα, ἀφθαρσιαν,

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Προσ Τιτον 2

Θέα Προσ Τιτον 2:7 σε αυτό το πλαίσιο