Καινή Διαθήκη

Προσ Τιμοθεον Β΄ 4:4 Scrivener’s Textus Receptus 1894 (TR1894)

καὶ ἀπὸ μὲν τῆς ἀληθείας τὴν ἀκοὴν ἀποστρέψουσιν, ἐπὶ δὲ τοὺς μύθους ἐκτραπήσονται.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Προσ Τιμοθεον Β΄ 4

Θέα Προσ Τιμοθεον Β΄ 4:4 σε αυτό το πλαίσιο