Καινή Διαθήκη

Προσ Τιμοθεον Β΄ 4:10 Scrivener’s Textus Receptus 1894 (TR1894)

Δημᾶς γάρ με ἐγκατέλιπεν, ἀγαπήσας τὸν νῦν αἰῶνα, καὶ ἐπορεύθη εἰς Θεσσαλονίκην· Κρήσκης εἰς Γαλατίαν, Τίτος εἰς Δαλματίαν.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Προσ Τιμοθεον Β΄ 4

Θέα Προσ Τιμοθεον Β΄ 4:10 σε αυτό το πλαίσιο