Καινή Διαθήκη

Προσ Τιμοθεον Β΄ 3:7 Scrivener’s Textus Receptus 1894 (TR1894)

πάντοτε μανθάνοντα, καὶ μηδέποτε εἰς ἐπίγνωσιν ἀληθείας ἐλθεῖν δυνάμενα.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Προσ Τιμοθεον Β΄ 3

Θέα Προσ Τιμοθεον Β΄ 3:7 σε αυτό το πλαίσιο