Καινή Διαθήκη

Προσ Τιμοθεον Α΄ 5:9 Scrivener’s Textus Receptus 1894 (TR1894)

χήρα καταλεγέσθω μὴ ἔλαττον ἐτῶν ἑξήκοντα, γεγονυῖα, ἑνὸς ἀνδρὸς γυνή,

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Προσ Τιμοθεον Α΄ 5

Θέα Προσ Τιμοθεον Α΄ 5:9 σε αυτό το πλαίσιο