Καινή Διαθήκη

Προσ Ρωμαιουσ 12:5 Scrivener’s Textus Receptus 1894 (TR1894)

οὕτως οἱ πολλοὶ ἓν σῶμά ἐσμεν ἐν Χριστῷ, ὁ δὲ καθ’ εἷς ἀλλήλων μέλη.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Προσ Ρωμαιουσ 12

Θέα Προσ Ρωμαιουσ 12:5 σε αυτό το πλαίσιο