Καινή Διαθήκη

Προσ Θεσσαλονικεισ Β΄ 2:7 Scrivener’s Textus Receptus 1894 (TR1894)

τὸ γὰρ μυστήριον ἤδη ἐνεργεῖται τῆς ἀνομίας· μόνον ὁ κατέχων ἄρτι, ἕως ἐκ μέσου γένηται,

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Προσ Θεσσαλονικεισ Β΄ 2

Θέα Προσ Θεσσαλονικεισ Β΄ 2:7 σε αυτό το πλαίσιο