Καινή Διαθήκη

Προσ Θεσσαλονικεισ Β΄ 2:5 Scrivener’s Textus Receptus 1894 (TR1894)

οὐ μνημονεύετε ὅτι ἔτι ὢν πρὸς ὑμᾶς, ταῦτα ἔλεγον ὑμῖν;

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Προσ Θεσσαλονικεισ Β΄ 2

Θέα Προσ Θεσσαλονικεισ Β΄ 2:5 σε αυτό το πλαίσιο