Καινή Διαθήκη

Προσ Φιλημονα 1:24 Scrivener’s Textus Receptus 1894 (TR1894)

Μᾶρκος, Ἀρίσταρχος, Δημᾶς, Λουκᾶς, οἱ συνεργοί μου.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Προσ Φιλημονα 1

Θέα Προσ Φιλημονα 1:24 σε αυτό το πλαίσιο