Καινή Διαθήκη

Πραξεισ Των Αποστολων 4:18 Scrivener’s Textus Receptus 1894 (TR1894)

καὶ καλέσαντες αὐτούς, παρήγγειλαν αὐτοῖς τὸ καθόλου μὴ φθέγγεσθαι μηδὲ διδάσκειν ἐπὶ τῷ ὀνόματι τοῦ Ἰησοῦ.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Πραξεισ Των Αποστολων 4

Θέα Πραξεισ Των Αποστολων 4:18 σε αυτό το πλαίσιο