Καινή Διαθήκη

Πραξεισ Των Αποστολων 25:23 Scrivener’s Textus Receptus 1894 (TR1894)

Τῇ οὖν ἐπαύριον, ἐλθόντος τοῦ Ἀγρίππα καὶ τῆς Βερνίκης μετὰ πολλῆς φαντασίας, καὶ εἰσελθόντων εἰς τὸ ἀκροατήριον, σύν τε τοῖς χιλιάρχοις καὶ ἀνδράσι τοῖς κατ’ ἐξοχὴν οὖσι τῆς πόλεως, καὶ κελεύσαντος τοῦ Φήστου, ἤχθη ὁ Παῦλος.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Πραξεισ Των Αποστολων 25

Θέα Πραξεισ Των Αποστολων 25:23 σε αυτό το πλαίσιο