Καινή Διαθήκη

Πραξεισ Των Αποστολων 2:5 Scrivener’s Textus Receptus 1894 (TR1894)

Ἦσαν δὲ ἐν Ἰερουσαλὴμ κατοικοῦντες Ἰουδαῖοι, ἄνδρες εὐλαβεῖς, ἀπὸ παντὸς ἔθνους τῶν ὑπὸ τὸν οὐρανόν

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Πραξεισ Των Αποστολων 2

Θέα Πραξεισ Των Αποστολων 2:5 σε αυτό το πλαίσιο