Καινή Διαθήκη

Πετρου Β΄ 2:4 Scrivener’s Textus Receptus 1894 (TR1894)

εἰ γὰρ ὁ Θεὸς ἀγγέλων ἁμαρτησάντων οὐκ ἐφείσατο, ἀλλὰ σειραῖς ζόφου ταρταρώσας παρέδωκεν εἰς κρίσιν τετηρημένους·

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Πετρου Β΄ 2

Θέα Πετρου Β΄ 2:4 σε αυτό το πλαίσιο