Καινή Διαθήκη

Πετρου Β΄ 2:14 Scrivener’s Textus Receptus 1894 (TR1894)

ὀφθαλμοὺς ἔχοντες μεστοὺς μοιχαλίδος, καὶ ἀκαταπαύστους ἁμαρτίας, δελεάζοντες ψυχὰς ἀστηρίκτους, καρδίαν γεγυμνασμένην πλεονεξίαις ἔχοντες, κατάρας τέκνα·

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Πετρου Β΄ 2

Θέα Πετρου Β΄ 2:14 σε αυτό το πλαίσιο