Καινή Διαθήκη

Πετρου Α΄ 5:14 Scrivener’s Textus Receptus 1894 (TR1894)

ἀσπάσασθε ἀλλήλους ἐν φιλήματι ἀγάπης. Εἰρήνη ὑμῖν πᾶσι τοῖς ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ. ἀμὴν.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Πετρου Α΄ 5

Θέα Πετρου Α΄ 5:14 σε αυτό το πλαίσιο