Καινή Διαθήκη

Πετρου Α΄ 4:4 Scrivener’s Textus Receptus 1894 (TR1894)

ἐν ᾧ ξενίζονται, μὴ συντρεχόντων ὑμῶν εἰς τὴν αὐτὴν τῆς ἀσωτίας ἀνάχυσιν, βλασφημοῦντες·

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Πετρου Α΄ 4

Θέα Πετρου Α΄ 4:4 σε αυτό το πλαίσιο