Καινή Διαθήκη

Κατα Ματθαιον 7:20 Scrivener’s Textus Receptus 1894 (TR1894)

ἄραγε ἀπὸ τῶν καρπῶν αὐτῶν ἐπιγνώσεσθε αὐτούς.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Κατα Ματθαιον 7

Θέα Κατα Ματθαιον 7:20 σε αυτό το πλαίσιο