Καινή Διαθήκη

Κατα Ματθαιον 15:4 Scrivener’s Textus Receptus 1894 (TR1894)

ὁ γὰρ Θεὸς ἐνετείλατο, λέγων, Τίμα τὸν πατέρα σοῦ, καὶ τὴν μητέρα· καί, Ὁ κακολογῶν πατέρα ἢ μητέρα θανάτῳ τελευτάτω·

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Κατα Ματθαιον 15

Θέα Κατα Ματθαιον 15:4 σε αυτό το πλαίσιο