Καινή Διαθήκη

Κατα Ματθαιον 13:1 Scrivener’s Textus Receptus 1894 (TR1894)

Ἐν δὲ τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ ἐξελθὼν ὁ Ἰησοῦς ἀπὸ τῆς οἰκίας ἐκάθητο παρὰ τὴν θάλασσαν.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Κατα Ματθαιον 13

Θέα Κατα Ματθαιον 13:1 σε αυτό το πλαίσιο