Καινή Διαθήκη

Κατα Μαρκον 7:28 Scrivener’s Textus Receptus 1894 (TR1894)

ἡ δὲ ἀπεκρίθη καὶ λέγει αὐτῷ, Ναὶ, Κύριε· καὶ γὰρ τὰ κυνάρια ὑποκάτω τῆς τραπέζης ἐσθίει ἀπὸ τῶν ψιχίων τῶν παιδίων.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Κατα Μαρκον 7

Θέα Κατα Μαρκον 7:28 σε αυτό το πλαίσιο