Καινή Διαθήκη

Κατα Μαρκον 3:31 Scrivener’s Textus Receptus 1894 (TR1894)

Ἔρχονται οῦν οἱ ἀδελφοὶ καὶ ἡ μήτηρ αὐτοῦ, καὶ ἔξω ἑστῶτες ἀπέστειλαν πρὸς αὐτὸν, φωνοῦντες αὐτόν.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Κατα Μαρκον 3

Θέα Κατα Μαρκον 3:31 σε αυτό το πλαίσιο