Καινή Διαθήκη

Κατα Μαρκον 1:21 Scrivener’s Textus Receptus 1894 (TR1894)

Καὶ εἰσπορεύονται εἰς Καπερναούμ· καὶ εὐθεὼς τοῖς σάββασιν εἰσελθὼν εἰς τὴν συναγωγήν, ἐδίδασκε.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Κατα Μαρκον 1

Θέα Κατα Μαρκον 1:21 σε αυτό το πλαίσιο