Καινή Διαθήκη

Κατα Λουκαν 21:11 Scrivener’s Textus Receptus 1894 (TR1894)

σεισμοί τε μεγάλοι κατὰ τόπους καὶ λιμοὶ καὶ λοιμοὶ ἔσονται, φόβητρά τε καὶ σημεῖα ἀπ’ οὐρανοῦ μεγάλα ἔσται.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Κατα Λουκαν 21

Θέα Κατα Λουκαν 21:11 σε αυτό το πλαίσιο