Καινή Διαθήκη

Κατα Λουκαν 18:38 Scrivener’s Textus Receptus 1894 (TR1894)

καὶ ἐβόησε, λέγων, Ἰησοῦ, υἱὲ Δαβίδ, ἐλέησόν με.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Κατα Λουκαν 18

Θέα Κατα Λουκαν 18:38 σε αυτό το πλαίσιο