Καινή Διαθήκη

Κατα Ιωαννην 14:25 Scrivener’s Textus Receptus 1894 (TR1894)

Ταῦτα λελάληκα ὑμῖν παρ’ ὑμῖν μένων.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Κατα Ιωαννην 14

Θέα Κατα Ιωαννην 14:25 σε αυτό το πλαίσιο