Καινή Διαθήκη

Ιωαννου Γ΄ 1:6 Scrivener’s Textus Receptus 1894 (TR1894)

οἳ ἐμαρτύρησάν σου τῇ ἀγάπῃ ἐνώπιον ἐκκλησίας· οὓς καλῶς ποιήσεις προπέμψας ἀξίως τοῦ Θεοῦ.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Ιωαννου Γ΄ 1

Θέα Ιωαννου Γ΄ 1:6 σε αυτό το πλαίσιο