Καινή Διαθήκη

Ιακωβου 4:3 Scrivener’s Textus Receptus 1894 (TR1894)

αἰτεῖτε καὶ οὐ λαμβάνετε, διότι κακῶς αἰτεῖσθε, ἵνα ἐν ταῖς ἡδοναῖς ὑμῶν δαπανήσητε.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Ιακωβου 4

Θέα Ιακωβου 4:3 σε αυτό το πλαίσιο