Καινή Διαθήκη

Ιακωβου 2:10 Scrivener’s Textus Receptus 1894 (TR1894)

ὅστις γὰρ ὅλον τὸν νόμον τηρήσει, πταίσει δὲ ἐν ἑνί, γέγονε πάντων ἔνοχος.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Ιακωβου 2

Θέα Ιακωβου 2:10 σε αυτό το πλαίσιο