Καινή Διαθήκη

Αποκαλυψισ Ιωαννου 15:7 Scrivener’s Textus Receptus 1894 (TR1894)

καὶ ἓν ἐκ τῶν τεσσάρων ζώων ἔδωκε τοῖς ἑπτὰ ἀγγέλοις ἑπτὰ φιάλας χρυσᾶς, γεμούσας τοῦ θυμοῦ τοῦ Θεοῦ τοῦ ζῶντος εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Αποκαλυψισ Ιωαννου 15

Θέα Αποκαλυψισ Ιωαννου 15:7 σε αυτό το πλαίσιο