Καινή Διαθήκη

Αποκαλυψισ Ιωαννου 1:14 Scrivener’s Textus Receptus 1894 (TR1894)

ἡ δὲ κεφαλὴ αὐτοῦ καὶ αἱ τρίχες λευκαὶ ὡσει ἔριον λευκόν, ὡς χιών· καὶ οἱ ὀφθαλμοὶ αὐτοῦ ὡς φλὸξ πυρός,

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Αποκαλυψισ Ιωαννου 1

Θέα Αποκαλυψισ Ιωαννου 1:14 σε αυτό το πλαίσιο