Καινή Διαθήκη

Προσ Κορινθιουσ Β΄ 6:5 Habrit Hakhadasha Haderekh (TR1624)

εν πληγαις εν φυλακαις εν ακαταστασιαις εν κοποις εν αγρυπνιαις εν νηστειαις

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Προσ Κορινθιουσ Β΄ 6

Θέα Προσ Κορινθιουσ Β΄ 6:5 σε αυτό το πλαίσιο