Καινή Διαθήκη

Προσ Φιλημονα Habrit Hakhadasha Haderekh (TR1624)

κεφάλαια

  1. 1