Καινή Διαθήκη

Προσ Κορινθιουσ Α΄ 9:11 Habrit Hakhadasha Haderekh (TR1624)

ει ημεις υμιν τα πνευματικα εσπειραμεν μεγα ει ημεις υμων τα σαρκικα θερισομεν

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Προσ Κορινθιουσ Α΄ 9

Θέα Προσ Κορινθιουσ Α΄ 9:11 σε αυτό το πλαίσιο